A projektről

ELŐZMÉNYEK:
Az egy vízgyűjtőn, ám két ország területén fekvő települések bármiféle európai támogatás igénybevétele nélkül, saját forrásaikból hozták létre közös szennyvízelvezető és - tisztító rendszerüket még 1993-ban. A jelenleg is közös fenntartással működő tisztító Szentpéterfán található, a gravitációs szempontból legideálisabb helyen.
A határtérségben a fejlődés és a környezetvédelmi elvárások szigorodása azonban a korábban becsültnél jóval nagyobb ütemű volt. A szentpéterfai szennyvíztisztító rendszer ezért mára elavult, új terhelést nem tud fogadni, továbbá a tisztított szennyvíz minősége nem felel meg a kibocsátási határértékeknek. A területileg illetékes NYUDUKÖTEVIFE Szentpéterfát, mint a kibocsátási pont felelősét kötelezte a szennyvíztisztító korszerűsítésére. Az Ausztriában illetékes Hatóság Eberaut is kötelezte a szennyvízkezelési problémáinak mielőbbi megoldására. A környezetvédelmi hatóságok ezért bárminemű fejlesztéshez való hozzájárulásukat a jövőben a szennyvízkezelési rendszer műszaki állapotától tették függővé, de már a rendszer üzemeltetéséhez sem járultak hozzá, csak a fejlesztések bevállalása mellett. Ezen korlátok miatt a térségben új vállalkozások, turisztikai fejlesztések, és új lakóterületek kijelölése nem volt lehetséges. További indoka a fejlesztésnek, hogy a társuláshoz további településrészek is csatlakoznak.

A PROJEKT CÉLJA:
A projekt átfogó célja a határsáv által jó természeti állapotban megőrzött Pinka vízgyűjtőjén fekvő természeti és kulturális környezet minőségének megőrzése és javítása, illetve a települések fenntartható fejlődéséhez szükséges környezeti háttér-infrastruktúra megteremtése. A projekt ezen átfogó célt a térségben fekvő, egy vízgyűjtőbe tartozó települések szennyvízelvezetésének és kezelésének magas szintű megoldásával kívánja megvalósítani. A specifikus cél: Szentpéterfán, mint a határon átnyúló vízgyűjtő legmélyebb pontján létesült szennyvíztisztító telep kapacitásainak növelése és a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokat is teljesíteni tudó korszerűsítése, továbbá a szennyvízelvezető hálózat ausztriai igényeket kiszolgáló bővítése. A fejlesztés során a szennyvízhálózatának rekonstrukciója a cél Gaas településen, valamint a hálózat bővítése az Eberauhoz tartozó Kroatisch Ehrensdorf, valamint a Deutsch Schützen településhez tartozó Edlitzer Weinberg településrész rácsatlakozásával.

A PROJEKT CÉLCSOPORTJA:
A projekt célcsoportja az említett határsávban (Szentpéterfa,Eberau-Winten-Kulm-Gaas- Kroatisch Ehrensdorf; Deutsch Schützen- Edlitzer Weinberg) élő lakosok, továbbá a rendszerre csatlakozni kívánó település-részek lakosai, továbbá az ide érkező turisták, összesen mintegy napi 2600 fő. A helyi lakosság (összesen jelenleg 2791fő) mellett további 760 lakosnak megfelelő, de valójában a turizmus miatt éves szinten akár 50 ezer főt is kitevő, új érintett ellátását szolgálja a bővülő és korszerűsödő rendszer. A projekt megvalósulásával a településeken további infrastrukturális és turisztikai fejlesztéseket generál. A fejlesztés megvalósulására vár egy 200 férőhelyes Wassererlebnis Welt fantázianevű, 4*-os szálloda (Edlitzer Weinberg), és mind az ausztriai településeken, mind Szentpéterfán több utca betelepülése.

A PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI:
Az elérhető legjobb technológia- BAT- alkalmazásával a fenntarthatóság biztosíthatóvá válik. A természeti erőforrások kedvezőbb felhasználása valósítható meg a projekt végrehajtása során.
A megfelelő tisztaságú szennyvíz-kibocsátás következtében a természeti elemek terhelése csökken, aminek hatására a hosszú távú fenntarthatóság biztosított.
A környezetvédelmi normák teljesítése hozzájárul a Pinka határfolyó jobb természeti állapotához, de emellett a fenntartható, környezetet ezen a téren immár nem terhelő gazdasági (lásd wellness szálloda), és társadalmi (lakótelkek, utcák) fejlődéshez is. Átfogó hatásaként pedig hozzájárul a határ menti két Naturpark fejlődéséhez, amivel és a térségi gazdaság esetleges kártérítési terhének növelésével csökkenti az esélyét a toronyi felszíni barnakőszénbánya megvalósulásának.

Copyright © 2011 PinKanAb - WebMark Hungary